logo

W DREWNIE

ROBIONE

telefon

Odległości między domami na sąsiadujących działkach są regulowane przez przepisy prawa przeciwpożarowego. Wymagania dotyczące odległości i klasyfikacji ogniowej ścian zewnętrznych oraz pokryć dachowych można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Dom murowany a dom drewniany – odległości

 

Zgodnie z przepisami odległość między domami murowanym i drewnianym, usytuowanym w bliskim sąsiedztwie, nie może być mniejsza niż 12 metrów. W takim przypadku nie ma znaczenia czy ściany są całkowicie zabudowane, czy posiadają okna. Jeżeli na sąsiedniej działce znajduje się murowany dom usytuowany w odległości 7 metrów od ogrodzenia, drewniany dom nie może stanąć w odległości mniejszej niż 5 metrów od granic działki.

 

Dwa domy drewniane – dystans między obiektami

 

Jeżeli na sąsiadującej nieruchomości znajduje się już dom drewniany, odległość między obiektami nie może być mniejsza niż 16 metrów. Podobnie jak w przypadku domów murowanych nie ma znaczenia, czy ściany są zabudowane, czy posiadają okna. Przykładowo, jeżeli drewniany dom sąsiada stoi w odległości 7 metrów od granicy działki, nasz dom może zostać postawiony w odległości nie mniejszej niż 9 metrów od płotu. Odległości do ogrodzenia nie muszą być takie same na dwóch działkach – ważne, aby zachować wspomnianą odległość.

 

Odległość domu drewnianego od niezabudowanej działki

 

Inwestorzy, planujący budowę domu drewnianego, w sąsiedztwie niezabudowanej działki, nadal muszą pamiętać o jego właściwym usytuowaniu. W myśl rozporządzenia dom ze ścianami lub dachem rozprzestrzeniającym ogień nie może być zlokalizowany w odległości mniejszej niż 6 metrów od granic działki (z każdej strony). W przypadku niezastosowania się do tych wytycznych właściciel musi liczyć się z otrzymaniem kary budowlanej i nakazem przeniesienia obiektu zgodnie z wymogami rozporządzenia.

 

Domek drewniany a granica działki. Gdzie należy go usytuować?

06 lipca 2021
logo

W DREWNIE

ROBIONE